Wat is een directe PLUS lening?

Wat is een directe PLUS lening?

directe PLUS-leningen hebben een vaste rente en worden niet gesubsidieerd, wat betekent dat de rente toeneemt terwijl de student ingeschreven is op school. Er wordt u een vergoeding in rekening gebracht voor het verwerken van een directe PLUS lening, genaamd anorigination fee. Voordat u of de school het geld ontvangt, wordt een opstartvergoeding ingehouden op de leninguitbetaling.

Er zijn twee soorten directe Plusleningen: de Grad PLUS lening en de moeder PLUS lening.

Grad PLUS-leningen geven afgestudeerde en professionele studenten de mogelijkheid geld te lenen om hun eigen onderwijs te betalen.,Afgestudeerde studenten kunnen Grad PLUS leningen lenen om eventuele kosten te dekken die nog niet zijn gedekt door andere financiële steun of subsidies, tot de volledige kosten van het bijwonen. ouder PLUS leningen stellen ouders van afhankelijke studenten in staat geld te lenen ter dekking van kosten die niet reeds door het financiële steunpakket van de student worden gedekt, tot de volledige kosten van het bijwonen. Het programma stelt geen cumulatieve limiet aan hoeveel ouders mogen lenen. Ouder PLUS leningen zijn de financiële verantwoordelijkheid van de ouders,niet de student.,

Ouderleningen hebben een vaste rente en worden niet gesubsidieerd, wat betekent dat de rente toeneemt terwijl de student ingeschreven is op school. Er wordt u een vergoeding in rekening gebracht voor het verwerken van een directe PLUS lening, genaamd anorigination fee. Voordat u of de school het geld ontvangt, wordt een opstartvergoeding ingehouden op de leninguitbetaling.

Moeder-PLUS-leningen hebben geen aflossingsvrije periode.”Agrace periode is een tijd nadat de student afgestudeerde, verlaat school, of dropsonder de halftime school inschrijving als je niet hoeft te betalen., Ouders moeten beginnen met de terugbetaling PLUS leningen zodra u of de school de leengelden ontvangt. De ouders kunnen echter verzoeken de betalingen uit te stellen zolang hun kind naar school gaat of nog eens zes maanden nadat hun kind naar school is gegaan, de school heeft verlaten of onder de halftijdse inschrijving is gebleven. Ouders moeten contact opnemen met hun kredietverlener voor meer informatie over hoe ze betalingen kunnen uitstellen. De ouders zijn nog steeds verantwoordelijk voor de rente die ontstaat terwijl de betalingen worden uitgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *