Regiment (Polski)

Regiment (Polski)

Regiment, w większości armii, korpus wojsk na czele z pułkownikiem i zorganizowany do kontroli taktycznej w kompanie, bataliony lub szwadrony. Francuskie jednostki kawalerii zostały nazwane pułkami już w 1558 roku. Słowo to pochodzi od łacińskiego regimentu, reguły lub systemu porządkowego i opisuje funkcje pułku polegające na podnoszeniu, wyposażaniu i szkoleniu żołnierzy., W miarę zdobywania przez pułk indywidualności, barw, herbu, charakterystycznego umundurowania i insygniów, a także osiągnięć w walce, stał się centralnym obiektem lojalności, dumy i esprit de corps swoich żołnierzy.

jednostka wojskowa

wykres przedstawiający średnią wielkość jednostek operacyjnych armii i stopnie ich odpowiednich dowódców.

Encyclopædia Britannica, Inc.

, Służba, podobnie jak w europejskich armiach do tego czasu, zwykła liczba kompanii w pułku wynosiła 10. Armie Rewolucji Francuskiej zostały zreorganizowane w trzy bataliony „demibrigades”, które później przemianowano na pułki. W XIX-wiecznej Europie pułki trzy batalionowe stawały się coraz bardziej normą, choć niektóre pułki Napoleona miały aż pięć barw. Później Edward Cardwell zreorganizował brytyjską piechotę na dwa bataliony, każdy z nich miał JEDEN batalion w domu i jeden stacjonował za granicą. Stany Zjednoczone, Armia przyjęła trzy batalionowy pułk piechoty organizacji w 1901 roku i włączyła go do dywizji stosowanych w I wojnie światowej, II wojnie światowej i wojny koreańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *