regemente

regemente

regemente, i de flesta arméer, en kropp av trupper som leds av en överste och organiseras för taktisk kontroll i företag, bataljoner eller skvadroner. Franska kavalleri enheter kallades regementen så tidigt som 1558. Ordet härstammar från den latinska regimen, en regel eller system för ordning, och beskriver regementets funktioner att höja, utrusta och träna trupper., Som ett regemente förvärvade individualitet, färger, vapensköld, distinkt uniform och insignier, och prestationer i strid, blev det också ett centralt föremål för lojalitet, stolthet och esprit de corps av sina soldater.

militär enhet

diagram som visar den genomsnittliga storleken på arméns operativa enheter och leden av deras motsvarande befälhavare.

Encyclopædia Britannica, Inc.

i början av USA, service, som i europeiska arméer fram till den tiden, var det vanliga antalet företag i ett regemente 10. Den franska revolutionens arméer omorganiserades till trebataljon ”demibrigades” som senare döptes om till regiments. I 1800-talets Europa blev trebataljonsregementen alltmer normen, även om några av Napoleons regementen hade så många som fem med färgerna. Senare omorganiserade Edward Cardwell det brittiska infanteriet till två bataljonsregementen, som var och en hade en bataljon hemma och en stationerad utomlands. USA., Armén antog en trebataljon infanteri regementsorganisation 1901 och införlivade den i divisionerna anställda i första världskriget, andra världskriget och koreakriget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *