7.12: Comparație a SN1 și SN2 Reacții

7.12: Comparație a SN1 și SN2 Reacții

Estimarea SN1 vs SN2 mecanisme

atunci Când se analizează dacă un nucleofil substituție este probabil să apară printr-un SN1 sau SN2 mecanism, am într-adevăr nevoie să ia în considerare trei factori:

1) electrofil: atunci când părăsesc grupul este atașat la un grup de metil sau un carbon primar, un mecanism SN2 este favorizat (aici electrofil este nestingherit prin înconjurat de grupuri, precum și orice carbocationul intermediar-ar fi de mare energie și, astfel, puțin probabil)., Când grupul de plecare este atașat la un carbon terțiar, alilic sau benzilic, un intermediar de carbocare va fi relativ stabil și astfel este favorizat un mecanism SN1. Aceste modele de reactivitate a rezumate mai jos.,il Halogenuri de Structură Posibile Reacții de Substituție metil și primar SN2 doar secundar SN2 și SN1 terțiar SN1 doar primare și secundare benzylic și allylic SN2 și SN1 terțiar benzylic și allylic SN1 doar vinil și aril NICI o reacție

2) nucleofil: puternic nucleofililor, în special a celor cu sarcini negative, favorizează mecanism SN2., Nucleofilii mai slabi, cum ar fi apa sau alcoolii, favorizează mecanismul SN1.3) solventul: solvenții aprotici polari favorizează mecanismul SN2 prin creșterea reactivității nucleofilului. Solvenții protici polari favorizează mecanismul SN1 prin stabilizarea stării de tranziție și a intermediarului de carbocare. Reacțiile SN1 se numesc reacții de solvoliză atunci când solventul este nucleofilul.aceste modele de reactivitate sunt rezumate în tabelul de mai jos.,>

2-stp rate limiting step bimolecular transition state carbocation formation rate law rate = k rate = k stereochemisty inversion of configuration mixed configuration solvent polar aprotic polar protic

For example, the reaction below has a tertiary alkyl bromide as the electrophile, a weak nucleophile, and a polar protic solvent (we’ll assume that methanol is the solvent)., Astfel, am prezice cu încredere un mecanism de reacție SN1. Deoarece substituția are loc la un carbon chiral, putem prezice, de asemenea, că reacția va continua cu racemizarea.

În reacția de mai jos, pe de altă parte, electrofil este un secundar alchil bromură – cu acestea, atât SN1 și SN2 mecanisme sunt posibile, în funcție de nucleofil și solvent. În acest exemplu, nucleofilul (un anion tiolat) este puternic și se utilizează un solvent protic polar – astfel încât mecanismul SN2 este puternic favorizat., Se așteaptă ca reacția să continue cu inversarea configurației.

exercițiu

1. Stabiliți dacă fiecare reacție de substituție prezentată mai jos este probabil să se desfășoare printr-un mecanism SN1 sau SN2 și explicați-vă raționamentul.

răspuns

a) halogenură de alchil primară SN2 b / c cu un nucleofil puternic într-un solvent aprotic polar.

b) SN1 B / C halogenură alchil terțiară cu un nucleofil slab care este și solventul (solvoliza).,

C) halogenurile alchil secundare SN2 B / c favorizează acest mecanism atunci când reacționează cu un nucleofil puternic (și o bază slabă) într-un solvent aprotic polar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *