7.12: Jämförelse av SN1 och SN2 Reaktioner

7.12: Jämförelse av SN1 och SN2 Reaktioner

Förutsäga SN1 vs. SN2 mekanismer

När man överväger om en nucleophilic substitution sannolikt kommer att ske via en SN1 eller SN2 mekanism, som vi verkligen behöver ta hänsyn till tre faktorer:

1) electrophile: när du lämnar gruppen är ansluten till en metyl grupp eller en primär kol, en SN2 mekanism är att föredra (här electrophile är obehindrat genom omgiven grupper, och någon carbocation mellanliggande skulle vara hög energi och därmed osannolikt)., När den lämnar gruppen är fäst vid en tertiär, allylic, eller bensylic kol, en karbocation mellanliggande kommer att vara relativt stabil och därmed en SN1 mekanism gynnas. Dessa reaktivitetsmönster sammanfattas nedan.,yl Halidstruktur möjliga substitutionsreaktioner metyl och primär SN2 endast sekundär SN2 och SN1 tertiär SN1 endast primär och sekundär bensyl och allylic SN2 och SN1 tertiär bensyl och allylic SN1 endast vinyl och aryl ingen reaktion

2) nukleofilen: kraftfulla nukleofiler, särskilt de med negativa laddningar, gynna SN2-mekanismen., Svagare nukleofiler som vatten eller alkoholer gynnar SN1-mekanismen.

3) lösningsmedlet: polära aprotiska lösningsmedel gynnar SN2-mekanismen genom att öka nukleofilens reaktivitet. Polära protiska lösningsmedel gynnar SN1-mekanismen genom att stabilisera övergångstillståndet och karbokationsintervallet. SN1-reaktioner kallas solvolysreaktioner när lösningsmedlet är nukleofilen.

dessa reaktivitetsmönster sammanfattas i tabellen nedan.,>

2-stp rate limiting step bimolecular transition state carbocation formation rate law rate = k rate = k stereochemisty inversion of configuration mixed configuration solvent polar aprotic polar protic

For example, the reaction below has a tertiary alkyl bromide as the electrophile, a weak nucleophile, and a polar protic solvent (we’ll assume that methanol is the solvent)., Således skulle vi med säkerhet förutsäga en SN1-reaktionsmekanism. Eftersom substitution sker vid ett kiralt kol kan vi också förutsäga att reaktionen kommer att fortsätta med racemisering.

i reaktionen nedan är elektrofilen å andra sidan en sekundär alkylbromid-med dessa är både SN1 och SN2-mekanismer möjliga, beroende på nukleofilen och lösningsmedlet. I detta exempel är nukleofilen (en tiolatanjon) stark och ett polärt protiskt lösningsmedel används – så SN2-mekanismen är starkt gynnad., Reaktionen förväntas fortsätta med inversion av konfigurationen.

Motion

1. Bestäm om varje substitutionsreaktion som visas nedan sannolikt kommer att fortsätta med en SN1 eller SN2-mekanism och förklara ditt resonemang.

svara

a) SN2 b / c primär alkylhalid med en stark nukleofil i ett polärt aprotiskt lösningsmedel.

b) SN1 B / C tertiär alkylhalid med en svag nukleofil som också är lösningsmedlet (solvolys).,

c) SN2 b / c sekundära alkylhalogenider gynnar denna mekanism när den reagerar med en stark nukleofil (och svag bas) i ett polärt aprotiskt lösningsmedel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *