jsou starší pacienti vystaveni zvýšenému riziku komplikací po implantaci kardiostimulátoru?

jsou starší pacienti vystaveni zvýšenému riziku komplikací po implantaci kardiostimulátoru?


diskuse

trvalé kardiostimulátory se běžně používají při léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Sick sinus syndrom, atrioventrikulární blok, a, méně často, nonaccidental falls a carotid sinus hypersensitivity představují více než 90% indikace k implantaci kardiostimulátoru a jsou silně spojeny s přibývajícím věkem., Průzkumy ukázaly, že až 80% kardiostimulátorů je implantováno u starších osob a průměrný věk příjemců kardiostimulátoru je nyní 75 ± 10 let. Ačkoli mnozí považují za“ menší “ operaci, komplikace implantace kardiostimulátoru se mohou objevit až ve 3%-4% případů. V jedné velké sérii implantátů kardiostimulátoru došlo k dislokaci síňového olova v 3,8% případů, dislokaci komorového olova v 1%, infekci rány v 0,8%, pneumotoraxu v 0,6%, hematomů vyžadujících drenáž v 0,6% a smrti v 0,01%., Jako významná část kardiostimulátoru příjemci jsou starší, je důležité pochopit, pokud jsou na zvýšené riziko řízení-související komplikace, a pokud mají jiný vzor komplikací.

současná analýza prokázala, že u starších pacientů je zvýšené riziko komplikací periimplantátu, zejména dislokace olova a pneumotoraxu. V této populaci, lze spekulovat, že žilní anatomie může mít více klikatý průběh, který může mít za následek náročnější žilní přístup., Ve studii PASE byl věk vyšší než 75 let hlavním rizikovým faktorem pneumotoraxu (P = 0, 04), ke kterému došlo u 2% pacientů. Implantace vede přes cefalickou žílu nebo přes axilární žílu, s použitím ultrazvukových nebo mikropunkturálních technik nebo bez nich, může usnadnit bezpečné umístění. Podobně zvýšené riziko vykloubení olova u starších osob může být způsobeno žilní tortuozitou nebo možná kvůli snížené hmotnosti myokardu pro uchycení olova., V kontrastu, snižuje riziko vedou zlomeniny u starších pacientů není překvapující, protože starší lidé mají omezenou pohyblivost a nižší tělesné hmotnosti působí menší stres na stimulace vede, což způsobuje méně rozpis izolace.

Ačkoli tam byla žádná instance srdeční tamponáda hlášeny v tomto souboru, tento konkrétní komplikace má známé asociace s vyšším věkem v důsledku tenkostěnné pravé komory. Ve studii PASE došlo k perforaci olova u 1% pacientů., Faktory, jako je vyšší věk, nízká tělesná hmotnost, posledních pravé komory myokardu, léčba steroidy, použití aktivní fixace vést, a současné užívání dočasné transvenózní kardiostimulátory, byly spojeny se zvýšeným rizikem perforace. Zvláštní pozornost by měla být věnována umístění olova u starších osob. Studie prokázaly, že použití aktivních fixačních vodičů je spojeno se zvýšeným rizikem srdeční perforace. U starších pacientů s dalšími rizikovými faktory pro perforaci může použití pasivních fixačních vedení snížit toto riziko.,

i když starší pacienti jsou více pravděpodobné, že bude ženy a ženy bylo prokázáno, že mají vyšší komplikace sazby, jsme nepozorovali zvýšené riziko komplikací u žen, a to jak celkově, a u starších osob podmnožina, což naznačuje, že genderový rozdíl nebyl důvod pro pozorováno zvýšené riziko komplikací u starších pacientů v naší analýze., Význam, jsme prokázali, že relativní riziko komplikací s každým typem stimulace systém byl stejný, bez ohledu na věk, i když starší pacienti mají vyšší riziko časné komplikace s oběma single – a dual-komora kardiostimulátory, když ve srovnání s mladšími pacienty. Samotný pokročilý věk by proto neměl být používán jako kritérium pro odmítnutí implantace dvoukomorového kardiostimulátoru, pokud je jinak indikován.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *