Vad är Representational Art?

Vad är Representational Art?

Picasso, kubism och abstraktionens överklagande

förutom ökningen av tysk Expressionism och dess underliggande subjektivism kom verklighetstrogen målning under tryck från andra artister som var missnöjda med sin gammaldags bild och dess brist på intellektuella möjligheter., Tyvärr, i sitt försök att ”omtolka” och ”modernisera” konst, kastade dessa konstnärer effektivt ut barnet med badvattnet, ett fenomen som kanske illustreras av den spanska konstnären Pablo Picasso (1881-73) som utmärkte sig i både representativ och icke-representativ konst. (OBS: För en förklaring av moderna verk av konstnärer som Picasso, se: analys av moderna målningar: 1800-2000.)

i sin tidiga karriär (c.1901-7), särskilt hans ”blå Period” och ”Rose Period”, Picasso koncentrerade sig på realistisk målning., Detta gav vika för sin korta ”afrikanska period” (époque negre) under vilken hans bildspråk blev mer förvrängd (t.ex. ”Les Demoiselles d’ Avignon), och därefter hans revolutionära kubism stil (c.1908-19) vars osammanhängande former (t.ex. ”Flicka med Mandolin”, 1910) är bland de mest kända exemplen på icke-representativ målning. I mycket enkla termer Tyckte Picasso att naturalistisk konst hade nått sina gränser under impressionisterna (1870-1900) och fauvisterna (c.1905)., Som ett resultat bestämde han sig för att experimentera med mer icke-representativa/abstrakta konstformer-ett tillvägagångssätt som han och Georges Braque ansåg mer ”intellektuella” – varpå de vederbörligen kom upp med kubism. (Picassos resa från realism till ”abstraktion” ses bäst genom att studera sin portfölj av porträtt, upp till sin berömda ”gråtande Kvinna”, 1937.,)

trots kubismens genuint revolutionära natur och dess bidrag till konsthistorien, och trots Picassos enorma kreativa produktion under hans 92 års liv – en oeuvre som inkluderade Expressionism, kubism och Surrealism – var han aldrig riktigt intresserad av ren abstraktion, och de flesta av hans mästerverk var (förmodligen) representationalist. Notera också hans användning av klassikern idiom-se: neoklassisk figur målningar av Picasso (1906-30) – och hans bidrag till den klassiska väckelse i modern konst (c.1900-30).

Varför är Representationskonst viktigt?,

enligt redoubtable filosofen Karl Popper är den objektiva betydelsen av ett uttalande beroende av huruvida det senare kan bevisas vara falskt. Om det inte kan visas vara falskt har det ingen stor betydelse. Till exempel kan mitt uttalande:” Jag tror att det här är Konst ” inte motbevisas och har därför ingen stor betydelse förutom kanske som bevis på min personliga åsikt.

Standard för konstnärlig Merit

Representationskonst är viktigt först eftersom det ger en standard genom vilken konstnärlig merit kan bedömas., Till exempel kan ett porträtt bedömas enligt likheten som det förmedlar av sitter; ett landskap kan bedömas enligt dess likhet med en viss scen; och en gata-scen kan jämföras med verkliga livet; en målning av en mörkad scen kan bedömas enligt hur väl den skildrar ljus och skugga, så vidare. Men icke-representativ konst strävar inte efter att representera någonting i verkligheten, och kan därför inte bedömas med hänvisning till objektiva kriterier., Som ett resultat kan rykte av icke-representativa målare och skulptörer helt bero på mode i konstvärlden, snarare än påvisbar skicklighet.

en grund för all bildkonst

För det andra är representationskonst en viktig grund för all bildkonst, eftersom det beror på en konstnärs kunskaper i teckning, perspektiv, användning av färg / ton, skildring av ljus och övergripande sammansättning: färdigheter som ligger till grund för många former av bildkonst., Dessutom kan dessa objektiva färdigheter läras till studenter till förmån för alla, inte minst eftersom sådan utbildning kan dra nytta av, underhålla och förbättra konstnärliga metoder.

gör konst tillgänglig för allmänheten

För det tredje, eftersom representationsbilder är lätt igenkännliga och därmed märkbara, bidrar de till att göra konst tillgänglig för allmänheten. Däremot kan abstrakta eller icke-representativa konstverk kräva avsevärd kunskap från åskådarens sida innan de kan ”verkligen” förstås., Detta krav fungerar ofta som ett beklagligt ”hinder” mellan konstnärer och allmänheten.

inget av detta devalverar abstrakta konsters inneboende meriter. Jag hoppas dock att dessa punkter visar att representationsmålning och skulptur spelar en oersättlig roll för att skapa, bedöma och njuta av konst, och bör främjas starkt av både ansvariga individer och organ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *