MALT lymfom (Čeština)

MALT lymfom (Čeština)

Vzhledem k příčinná souvislost mezi H. pylori a MALT lymfomu, identifikace infekce je nezbytně nutné. Histologické vyšetření GI biopsie výnosy citlivosti 95% s pěti biopsie, ale tyto by měly být ze stránek zapojena do lymfom a identifikace organismu, může být ohrožena oblasti rozsáhlé střevní metaplazie. Jako protonové pumpy, inhibice může potlačit infekci, žádná léčba se tato třída drog by mělo být ukončeno 2 týdny před biopsie načítání., Sérologie by měla být provedena, pokud je histologie negativní, k detekci potlačených nebo nedávno léčených infekcí. Po uznání sdružení žaludeční MALT lymfom s H. pylori, bylo zjištěno, že v počáteční fázi žaludeční nemoc může být vyléčen tím, že eradikace H. pylori, která je nyní základem terapie. Padesát až 95% případů dosahuje úplné odpovědi (CR) při léčbě H.pylori.

Radioterapiedit

radioterapie je platná první možnost pro malt lymfom., Poskytuje lokální kontrolu a potenciální vyléčení v lokalizovaném žaludečním stadiu IE a II 1e onemocnění s 5LETÝM EFS 85-100% hlášeným v retrospektivních studiích. Ozařovací pole je však potenciálně velké, protože musí obsahovat celý žaludek, který se může značně lišit ve velikosti a tvaru. Ozařovací techniky se za posledních 20 let výrazně zlepšily, včetně léčby pacienta v půstu, snížení ozářeného pole a požadované dávky., Mírné dávce 30 Gray (Gy) involved-field radioterapie podáván v 15 frakcích (dávky) může být spojena s snesitelné toxicity a vynikající výsledky. Proto je radioterapie preferovaným přístupem pro lokální onemocnění, kde antibiotická terapie selhala nebo není indikována. Důkazy také naznačují, že radioterapie může být použita ke kontrole lokalizovaných relapsů mimo původní radiační pole.

Chemoterapiedit

malt lymfom je nádherně imunoterapie citlivá., Chemoterapie je vyhrazena pro ty méně časté pacienty s diseminovaným onemocněním při prezentaci nebo nedostatečné reakci na lokální léčbu. Rituximab, Anti-CD20 chimérická protilátka, je klíčovou součástí léčby. Odpovědi se liší od 55% do 77% při monoterapii a 100% v kombinaci s chemoterapií. Perorální alkylační látky jako cyklofosfamid nebo chlorambucil byly podávány pro střední dobu 12 měsíců, s vysokou mírou kontroly onemocnění (CR až 75%), ale nezdá se být aktivní v t(11;18) onemocnění., Purinové nukleosidové analogy fludarabin a kladribin také prokázat činnost, druhý zakládá ČR míra 84% (100% u pacientů s žaludeční primárkách) v malé studii. Stěžejní studie rituximab plus chlorambucil ve srovnání s chlorambucilem samotným (IELSG-19 studie, n = 227) prokázala významně vyšší CR sazba (78% vs. 65%; p = 0.017) a 5-leté EFS (68% vs. 50%; p = 0.024) více než chlorambucil sám. 5letý operační systém se však nezlepšil (88% v obou pažích)., První linie léčby volby je obecně rituximab v kombinaci s jednotlivými alkylačními činidly nebo fludarabinem nebo kombinací všech tří léků. Konečné výsledky této studie, včetně pozdějšího přidání rituximab-alone arm, čekají.

jsou známy dvě další genetické změny:

  • t(1;14) (p22; q32), které deregulují BCL10, na locus 1p22.
  • t (14; 18) (q32;q21), který dereguluje MALT1, na lokusu 18q21.

zdá se, že se zapínají stejnou cestou jako API2-MLT (tj. Oba působí na IGH, který je na místě 14q32.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *