MALT-lymfoom

MALT-lymfoom

vanwege het causale verband tussen H. pylori-infectie en MALT-lymfoom is identificatie van de infectie noodzakelijk. Histologisch onderzoek van GI biopten levert een gevoeligheid van 95% met vijf biopten, maar deze moeten van sites uninvolved door lymfoom en de identificatie van het organisme kan worden aangetast door gebieden van uitgebreide intestinale metaplasie. Aangezien remming van de protonpomp infectie kan onderdrukken, moet elke behandeling met deze klasse van geneesmiddelen 2 weken vóór het ophalen van de biopsie worden gestaakt., Als de histologie negatief is, moet serologie worden uitgevoerd om onderdrukte of recent behandelde infecties op te sporen. Na de erkenning van de associatie van maagmoutlymfoom met H. pylori infectie, werd vastgesteld dat een vroeg stadium van de maagziekte kon worden genezen door eradicatie van H. pylori, die nu de steunpilaar van de therapie is. Vijftig tot 95% van de gevallen bereiken een complete respons (CR) met H. pylori-behandeling.

radiotherapie

radiotherapie is een geldige eerste optie voor MALT lymfoom., Het biedt lokale controle en potentiële genezing in gelokaliseerde maag Stadium IE en II 1E ziekte met 5-jaar EFS van 85-100% gemeld in retrospectieve studies. Het bestralingsveld is echter potentieel groot, aangezien het de gehele maag moet omvatten, die in grootte en vorm sterk kan variëren. De bestralingstechnieken zijn de laatste 20 jaar aanzienlijk verbeterd, met inbegrip van de behandeling van de patiënt in nuchtere toestand, het verminderen van het bestraalde veld en de vereiste dosis., De matige dosis van 30 Gray (Gy) van betrokken-veld radiotherapie toegediend in 15 fracties (doses) kan worden geassocieerd met aanvaardbare toxiciteit en uitstekende resultaten. Vandaar, radiotherapie is de voorkeur aanpak voor lokale ziekte waar antibiotische therapie heeft gefaald, of is niet geïndiceerd. Het bewijs suggereert ook dat radiotherapie kan worden gebruikt om gelokaliseerde terugvallen buiten het oorspronkelijke stralingsveld te controleren.

Chemotherapiedit

MALT lymfoom is buitengewoon gevoelig voor immunotherapie., Chemotherapie is voorbehouden voor die soms voorkomende patiënten met gedissemineerde ziekte bij presentatie of gebrek aan respons op lokale behandeling. Rituximab, het anti-CD20 chimerische antilichaam, is een belangrijk onderdeel van de therapie. De respons varieert van 55% tot 77% bij monotherapie en 100% in combinatie met chemotherapie. Orale alkylerende middelen zoals cyclofosfamide of chloorambucil zijn toegediend voor een mediane duur van 12 maanden met een hoge mate van ziektecontrole (CR tot 75%), maar lijken niet actief te zijn bij de ziekte van t(11;18)., De purinenucleosideanalogen fludarabine en cladribine vertonen ook activiteit, waarbij deze laatste in een klein onderzoek een CR-percentage van 84% (100% bij patiënten met maagprimaries) oplevert. Een pivotale studie van rituximab plus chloorambucil in vergelijking met chloorambucil alleen (ielsg-19 studie, n = 227) toonde een significant hoger CR-percentage (78% vs.65%; p = 0,017) en 5-jaars EFS (68% vs. 50%; p = 0,024) ten opzichte van chloorambucil alleen. 5 jaar OS was echter niet verbeterd (88% in beide armen)., Eerstelijnsbehandeling naar keuze is over het algemeen rituximab in combinatie met enkelvoudige alkylerende middelen of fludarabine, of een combinatie van alle drie de geneesmiddelen. De definitieve resultaten van deze studie, inclusief de latere toevoeging van een rituximab-alleen-arm, zijn in behandeling.

twee andere genetische veranderingen zijn bekend:

  • t (1; 14) (p22;q32), die bcl10 dereguleert, op de locus 1p22.
  • t (14; 18) (q32;q21), die MALT1 dereguleert, op de locus 18q21.

deze lijken dezelfde route aan te zetten als API2-MLT (dat wil zeggen die van NF-kB). Ze handelen beide op IGH, dat is op de locus 14q32.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *